Interviurile aprofundate sînt o discuţie individuală informală, realizată conform unui scenariu bine organizat din timp, care ar influenţa respondenţii spre discuţii lungi şi argumentative privind întrebările interesante cercetătorului. Interviurile aprofundate sunt utilizate pentru delimitarea problemei şi propunerea ipotezelor, precum şi pentru identificarea indicilor de bază înaintea cercetărilor cantitative. Din cauza numărului restrîns de respondenţi, rezultatele nu pot fi generalizate la toată populaţia.

Interviul are loc unu la unu fără prezenţa persoanelor terţe şi cuprinde de la 30 la 60 de minute. Efectuarea unui interviu aprofundat necesită o calificare foarte înaltă a intervievatorului, deoarece există o posibilitate sporită de influenţă a atitudinii subiective a intervievatorului la rezultatul final al cercetării. Intervievatorul trebuie să colecteze toate detaliile şi în acelaşi timp să nu abată respondentul de la gîndul acestuia.

În cadrul unei cercetări, de regulă, se efectuează nu mai puţin de 20-30 de interviuri aprofundate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *