Una dintre cele mai populare tendinţe în cercetările de marketing, pe care noi o rezolvăm cu ajutorul hall-testului. Prin expresia «testarea produselor» ne referim la un set de tehnici pentru studiu şi evaluarea proprietăților produselor din punctul de vedere al consumatorilor. Testînd produsul, evaluăm reacţia consumatorilor cu privire la schimbarea produsului – modificarea ambalajului, designul, ingrendiente sau preţuri spre vînzare.

SCOPUL INVESTIGAŢIEI:

– Alegerea celei mai bune opţiuni / alegere pentru consumator din cantitatea limitată de variante a unui produs.
– Aprecierea perspectivelor noului produs la nivel de formare.
– Determinarea, pe cît este de concurent produsul testat – prin ce se deosebeşte de concurenţi, ce are mai bun sau mai rău.
– Îmbunătăţirea şifinalizarea produsului deja existent.
– Determinarea, ce rentabilitate vede consumatorul în produsul nostru, şi ce rentabilitate vede în produsele concurenţilor.
– Înţelegerea reacţiei consumatorilor la schimbarea atributelor – caracteristicilor produsului deja existent, de exemplu la schimbarea ingredientelor, gustului produsului, schimbarea ambalajului, utilizarea unei noi imagini de progresare, la creşterea / micşorarea preţului ş.a.
– În cazul testării noului produs, scopul principal este – întradevăr acest produs este mai bun decît cele existente deja pe piaţă. În cazul testării unui produs deja existent pe piaţă, scopul principal va fi de a înţelege situaţia produsului pe piaţă în raport cu alte produse.

Product Test permite de a cunoaşte: «ce caracteristici au nevoie de îmbunătăţire în produs, pentru ca acesta să devină o cumpărătură atrăgătoare – dorită?». Testarea produselor alimentare include degustarea / «probarea» gustului. Parametrii standarţi, utilizaţi în timpul degustaţiei produsului:

– Gustul, pronunţarea gustului, naturaleţea gustului
– Culoarea
– Salinitatea, dulcimea, iuţimea, acrimea
– Gazarea
– Mirosul
– Consistenţa
– Proprietăţi specifice ale produsului

Înafară de testarea percepţiilor senzoriale, testarea produsului poate include şi apreciereadiferitor proprietăţiale produsului, de exemplu:

– Testarea ambalajului produsului
– Testarea preţului produsului
– Aprecierea caracteristicilor funcţionale ale produsului
– Comparaţia produsului cu concurenţii

În prezent strategia princilaiă a succesului pe piaţă este strategia înnoirii – scoaterea permanentă pe piaţă a noilor produse, într-u-cît pentru a păstra poziţia pe piaţă nu este deajunsde a reclama din cînd în cînd produsele deja existente.
În primul rînd se scot produsele care au un adaos considerabil la preţ şi aşa numitele produse de marjă înaltă – pentru că anume acestea aduc venitul maxim. Pentru a forma un asemenea produs este nevoie de a urmări permanent schimbările preferinţelor şi gusturilor consumatorilor, dar asta este posibil prin testarea regulată a produselor şi înţelegerea diferenţelor şi percepţiilor produsului nostru şi a concurenţilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *